Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Creixement personal i col·lectiu amb adolescents a l’Esplai Guineueta

Creixement personal i col·lectiu amb adolescents a l’Esplai Guineueta

Autor: David Solana i Marta Mayoral, monitor i dinamitzadora del Grup d’Adolescents de l’esplai Guineueta.

Els grups de joves són una peça clau per al relleu dins l’esplai, i cada esplai treballa amb aquest grup de maneres diferents!

Lesplai Guineueta, del sector Barcelona, d’acord amb el projecte educatiu i buscant  l’arrelament dels i les joves al barri i promovent el sentiment de pertinença a l’entitat i a l’associacionisme, utilitzem el GAG (Grup d’Adolescents Guineueta) com a espai de creixement personal i col·lectiu dels i les adolescents.

Aquest és un projecte conjunt entre l’Esplai Guineueta i el Casal de Joves Guineueta on, després d’una etapa a l’esplai, les joves d’entre 14 i 15 anys poden participar d’aquest grup, el qual és un espai d’interrelació i una escola de participació des d’una vessant empírica, dinamitzada i coordinada per un equip de dinamitzadores –dues amb un bagatge dins l’esplai i dues del casal de joves-. Aquestes acompanyen als joves en la cerca de les seves necessitats i interessos durant dos anys, oferint els espais per a desenvolupar activitats, tenir noves experiències i conèixer tot el que la Masia de la Guineueta i el seu entorn els poden oferir a nivell associatiu. El darrer curs i les darreres colònies de les adolescents amb l’esplai tenen un caire preparatori de cara al GAG, on es finalitza el curs amb una reunió informativa amb les famílies i les adolescents, on s’explica el Projecte GAG.

Com ens organitzem al GAG?

El GAG es desenvolupa a través de dos cursos on el grup d’adolescents i les dinamitzadores ens trobem setmanalment per dur a terme activitats i generar diversos projectes a partir dels interessos dels i les joves que hi formen part.

És important tenir en compte que en aquest projecte les activitats són enteses com a mitjans a través dels quals desenvolupar processos que els permeti adquirir eines i habilitats socials pel ple desenvolupament com individus en una societat i a la vegada possibilitar la creació d’un sentiment de pertinença al grup. Els i les joves són les veritables protagonistes de la nostra intervenció, i és aquí on dipositem el nostre èmfasi, les considerem com a agent actiu dins la seva realitat.

Així doncs, les activitats que duem a terme són activitats construïdes pels i per les adolescents del grup, les seves motivacions, interessos, i necessitats. Aquestes últimes poden ser expressades directament per ells i elles o observades i analitzades per les dinamitzadores, les quals fan una proposta per respondre a aquesta necessitat. Entre les activitats que desenvolupem trobem: jocs de confiança (de grup), assemblees, jocs d’autoconeixença, jocs de rol, debats, gimcanes pel barri o ciutat, tallers amb els grups estables del Casal, sortides de tarda o de cap de setmana…

Quins projectes hem desenvolupat fins ara? Quin tipus d’activitat fem?

Amb el GAG, un dels últims projectes que s’han desenvolupat ha sigut l’internacional. A l’estiu del 2014, el grup d’adolescents se’n va anar deu dies a Gènova a participar d’uns campaments organitzats per l’organització ArciRaggazzi on hi participen infants i adolescents de diverses parts d’Itàlia. Per tirar-lo endavant vam haver de generar campanyes econòmiques per a finalment vam poder gaudir de l’experiència de viatjar a un nou país i conèixer noves realitats i persones.

Una de les qüestions en les que fem èmfasi en relació al GAG és la de generar activitats per donar a conèixer les possibilitats associatives de la casa. D’aquesta manera es proposen diverses activitats dinamitzades pels propis grups estables del Casal així com també per monitores de l’esplai.

Quin paper tenen les famílies en el GAG?

Així com a l’Esplai les famílies tenen un paper més important. Intentem que durant el Projecte GAG, aquesta relació no sigui tant intensa. Creiem que és important per l’autonomia dels i les adolescents que siguin ells i elles les que es facin càrrec de temes que durant l’esplai se n’ocupaven les seves famílies, com el fet de portar la fitxa d’inscripció i recordar quan s’han de fer els pagaments de les quotes trimestrals.

Amb les famílies realitzem tres reunions durant el curs. Una al juliol, per explicar el projecte (els dos anys); una altra al desembre, per tenir un seguiment conjunt amb elles de les activitats que porten a terme les joves i per explicar les que es faran des d’aquest moment fins pràcticament finals de curs. La darrera reunió, al maig, es realitza per fer un tancament del curs amb les famílies, valorar com s’han trobat els seus fills i filles, explicar el projecte d’estiu i, si s’escau, començar a parlar sobre el curs següent.

Quines sensacions, opinions i valoracions tenen els i les joves respecte el GAG?

Per respondre a aquesta pregunta hem elaborat un vídeo amb diversos joves que han participat al GAG, que millor que sentir la seva pròpia experiència mitjançant les seves veus.

Submit a Comment