Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

El barri ens acull i el lleure uneix

El barri ens acull i el lleure uneix
17-NOVEMBRE-2020

Autoria: Alba Prat, monitora de l’Esplai Espurna (Sants, Barcelona)


Què és i què ens aporta formar part de la Federació d’Esplais i Caus de Sants-Montjuïc.

FECSM (Federació d’Esplais i Caus de Sants-Montjuïc) neix de la unió entre diverses entitats d’educació en el lleure al districte de Sants-Montjuïc amb l’objectiu de defensar els interessos comuns dels esplais i caus del territori, enfortir els vincles del jovent del barri i fomentar el treball en xarxa tot reivindicant el model educatiu no formal com a sistema totalment vàlid.

Què ens aporta FECSM?

Podem parlar de visibilitat al barri, oportunitats a l’hora de crear espais on donar-nos a conèixer, comparar diversitat de realitats i funcionament, compartir una xarxa de recursos…

Un dels punts forts de FECSM és el fet que sigui una federació relativament petita. Això ens proporciona capacitat d’adaptació, poder gestionar-nos les assemblees i els horaris sense massa dificultat, i alhora rapidesa pel que fa a xarxa de recursos o traspàs d’informació.

Però com és la relació dia a dia d’un esplai amb la federació?

FECSM el formen representants de cada una de les entitats, i aquestes decideixen com i quan es volen reunir, defineixen els objectius i les activitats i promouen la participació dels esplais i caus.

Cert és que per tant, la motivació de les representants té una gran influència en el funcionament de la federació i que per això cada any ens podem trobar en situacions molt diferents. Cada cau i cada esplai viu un dia a dia intens i el fet d’haver de sumar-li les tasques que comporta tirar endavant la federació pot ser de vegades una muntanya.

A més, la majoria d’entitats que participem de FECSM ja formem part d’alguna associació més gran com és Esplac i que per tant ens cobreix moltes de les necessitats comentades anteriorment.

I saben els infants que participem d’aquesta federació?

Sí. FECSM té dues activitats principals que es realitzen al novembre i a l’abril. Una d’elles és el sembra lleure on es tracten els drets dels infants i les diverses entitats ens trobem per passar una tarda d’esplai juntes on per edats ens podem conèixer o compartir un espai d’esplai amb infants o joves que coneixem d’altres espais del barri.

L’altra gran activitat és l’Acampa Sants. Aquesta consisteix en un cap de setmana conjunt de totes les entitats i totes les edats al parc de l’Espanya Industrial amb l’objectiu de conèixer el funcionament dels altres esplais i caus i ser conscients de les diferències i similituds entre nosaltres per créixer a partir d’aquí tot seguint un fil conductor.

Aquest últim any però, després d’una AGO i veient la manca de participació i motivació dels esplais i caus envers la federació vam decidir aturar-nos, revisar-nos i en cas que calgués replantejar-nos tant el nostre funcionament com les nostres activitats.

A dia d’avui el futur de la federació és incert, i en part això és una crida a la participació, a la motivació i a deixar enrere la por als canvis. Segons es va definir a l’AGO, totes les entitats creiem necessària l’existència de la federació, és per això que si aquesta no és la manera de funcionar que motiva canviem-la, renovem-la, i respectant les necessitats de les entitats busquem sortides a la situació actual.

Aleshores, quina és la importància de pertànyer a FECSM?

La importància i motiu pel qual cal que tant FECSM com qualsevol petita federació local no desaparegui és principalment entendre-la com a xarxa de suport i com a una eina dins el barri i no esperar d’ella una força com la d’associacions més grans.

També és important perquè ens permet ser molt més concretes i treballar sobre la realitat del lloc on ens trobem, poder organitzar activitats d’acord amb els dies més esperats, treballar conjuntament amb infants de diverses entitats en dies puntuals i comunicar-nos de manera fluida i propera.

És important, al final, fer un balanç de què ens aporta cada una de les federacions o associacions de les quals participem i intentar enfortir-les i ser agents actius en elles. Per tant i per concloure creiem important participar de FECSM per tal d’aportar el nostre granet al teixit associatiu del districte i perquè totes juntes tenim més veu.