Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Europa ha de garantir al jovent uns drets que s’ajustin als seus deures

Europa ha de garantir al jovent uns drets que s’ajustin als seus deures

Autor: Peter Matjašič, president de l’European Youth Forum

Europe needs to grant young people the rights that fit their duties

Lowering the voting age to 16 has been one of the main issues when it comes to political participation of young people within the European Youth Forum for several years. We have ample proof and research that testifies in favour of the importance of giving the youth a voice in political decision-making, especially by expanding the most basic type of political involvement such as voting to 16 and 17 year old. Our advocacy work in favour of this has constantly gained momentum and visibility. In summer 2012 the Parliamentary Assembly of the Council of Europe called on its Member States to lower the voting age to 16. This has encouraged us in our work to try to push this also within the EU.

To that end the Youth Forum launched a campaign for a Written Declaration in the European Parliament with the support of five signatory MEPs from three main political groups represented in the EP, namely the EPP, the S&D and the Greens. We opted for this sometimes tricky and difficult method – getting 50% of MEPs + one is no mean feat – I believe that by putting this topic on the agenda, by persisting in informing people about and basing our work on elements linked to citizens education as well as fighting for young people in Europe to get the rights that match their duties we were on the right track.

I have witnessed the enthusiasm and efforts put into this work by our Expert Group and our MOs. It has been inspiring. Doing all this jointly with the 5 signatory MEPs, our members and the great team work between Board and Secretariat, such as demonstrated in the two missions to Strasbourg, gave me hope that we could manage to get the necessary amount. Alas, it wasn’t meant to be.However, even if we did fail with this particular tool, we have contributed significantly to raising the relevance of the issue. Rome wasn’t built in a day and women were not given their right to vote easily either but long-term struggle do pay off in the end.

Vote at 16 is not just about voting itself. It is about democratic participation. It’s about citizenship education. It’s about matching rights and responsibilities. It’s about intergenerational dialogue and solidarity. It’s about challenging the borders of maturity. And it’s about demystifying the prejudice about young people’s voting behaviour.

And I sincerely hope that if not by 2014 at least by 2019 all across the EU young people as of 16 will be eligible to vote in the European Parliament elections.

Europa ha de garantir al jovent uns drets que s’ajustin als seus deures

Durant anys, quan s’ha tractat la participació política de la gent jove a l’European Youth Forum (Fòrum Europeu de la Joventut), la reducció de l’edat per votar als 16 anys n’ha estat un dels temes principals. Tenim sobrades proves i recerques que donen testimoni a favor de la importància de donar veu als i les joves en la presa de decisions polítiques, especialment mitjançant l’ampliació del tipus més bàsic de participació política, com el vot als 16 i 17 anys d’edat. El nostre treball d’incidència política a favor d’aquesta ha guanyat constantment impuls i visibilitat. A l’estiu de 2012, l’Assemblea Parlamentària del Council of Europe (Consell d’Europa) va instar els seus estats membres a reduir l’edat per votar als 16 anys. Aquest fet ens ha animat en el nostre treball per tractar impulsar-ho també dins de la UE.

Per a això, el Youth Forum va posar en marxa una campanya per a fer una Declaració Escrita al Parlament Europeu amb el suport de cinc eurodiputats signants de tres principals grups polítics representats al Parlament Europeu, a saber, European Peoples Party, Socialists&Democrats i els Greens. A vegades, optem per mètodes complicats com aquest – aconseguir el 50% dels diputats més un, no és poca cosa. De fet, jo creia que posant aquest tema a l’agenda, seguint informant a la gent i basant el nostre treball en elements vinculats a l’educació de la ciutadania, així com seguir lluitant pels joves a Europa per aconseguir uns drets que corresponguin als seus deures, estàvem caminant en la direcció correcta.

He estat testimoni de l’entusiasme i els esforços que el nostre grup d’experts i les organitzacions membres del Youth Forum han dedicat a aquesta feina. Ha estat inspirador. Fer tot això en conjuntament amb els 5 eurodiputats signants, els nostres membres i el gran treball en equip entre el Board (la Junta) i el Secretariat (la Secretaria), com es demostra en les dues missions a Estrasburg, em va donar l’esperança que podríem arribar a aconseguir la quantitat de suport necessari. Per desgràcia, no estava destinat a ser a ser així. No obstant això, encara que haguem fracassat amb aquesta estratègia concreta, hem contribuït significativament a augmentar la rellevància d’aquesta qüestió. Roma no es va construir en un dia i no es va donar el dret a votar a les dones amb facilitat, però les lluites a llarg termini valen la pena al final.

El vot als 16 anys no es tracta només sobre la votació en si. Es tracta de la participació democràtica. Es tracta de l’educació de  la ciutadania. Es tracta de fer coincidir els drets i les responsabilitats. Es tracta del diàleg intergeneracional i la solidaritat. Es tracta de desafiar les fronteres de la maduresa. I es tracta de desmitificar els prejudicis sobre el comportament electoral dels joves.

I espero sincerament que si no és possible de cara el 2014, com a mínim l’any 2019,  tots els joves de la UE tinguin dret a votar a partir dels 16 anys a les eleccions al Parlament Europeu.

Fotografiaelzoh (compartida amb llicència Creative Commons)

Submit a Comment