Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Informe sobre l’Estat de la Joventut 2015 de Barcelona: un any ple de canvis

Informe sobre l’Estat de la Joventut 2015 de Barcelona: un any ple de canvis

Autor: Secretariat del Consell de Joventut de Barcelona (CJB)

Aquest és el tercer any que des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) redactem “L’informe sobre l’Estat de la Joventut”, un document que té com a objectiu fer un seguiment de les polítiques públiques de joventut que s’han desenvolupat des de l’Ajuntament de la ciutat al llarg del 2015, fer-ne un recull i valoració. L’Informe, però, també intenta abordar altres accions polítiques que han afectat, de manera directa o indirecta als i les joves de Barcelona i exposa el posicionament o les accions que ha fet el CJB en relació a aquest tema.

En molts sentits, el 2015 ha estat un any de canvis: hem viscut múltiples campanyes electorals per tot el territori i, a Barcelona en concret, hem sigut testimonis de la posada en marxa d’un Ajuntament completament nou. Un dels canvis més rellevants en la nova estructuració que planteja el govern és l’eliminació de la Regidoria de Joventut, i és per això que dediquem gran part de la introducció de l’informe a aquest fet i a explicar que, com a CJB, creiem que una Regidoria de Joventut, entre altres coses, és un reflex de reconeixement de la feina feta per les entitats de la ciutat i una mostra de la voluntat política de l’equip de govern per treballar en matèria juvenil.

Seguit a la introducció que fa el balanç general de l’any, l’Informe es divideix en cinc apartats, en els quals s’organitza tota la informació de manera temàtica, tractant temes sobre emancipació, equipaments juvenils, espai públic, mobilitat, cohesió social o participació.

1. Emancipar-se com a jove: una necessitat inaccessible 

Han passat vuit anys des de l’inici d’una de les majors crisis financeres que ha tingut conseqüències i impactes econòmics, polítics i socials, en les societats, famílies i persones. Per aquest motiu, en aquest apartat, recollim la nostra valoració sobre les dades que aporten l’Informe sobre la Situació Laboral de les Persones Joves a Catalunya (que elabora cada trimestre l’Observatori Català de la Joventut) i l’Enquesta de Joves Barcelona 2015 (elaborada per l’Ajuntament de Barcelona).

L’Enquesta de Joves Barcelona 2015 mostra un panorama molt negatiu pel que fa a l’emancipació dels i les joves i a les seves expectatives de futur. L’atur de llarga durada, indicador de risc d’exclusió social, se situa en el 14,7% entre les persones menors de 30 anys. Tot i que l’etapa formativa s’amplia, això no implica un augment de les expectatives laborals, el que provoca que molts i moltes joves vegin l’exili juvenil com a única sortida. Tot i que hi ha una gran manca de dades, podem afirmar que hi ha més de 22.000 barcelonins i barcelonines registrades a l’estranger. L’habitatge, una altra necessitat bàsica, queda automàticament relegat i trobem que menys d’un terç dels joves entre 15 i 29 han pogut marxar de casa. Malgrat tot, vora el 37% dels joves es mostra preocupat per no poder emancipar-se.

2. Equipaments, espai públic i mobilitat 

La situació dels equipaments juvenils de la ciutat és molt diversa, tant pel que fa a la denominació dels diferents serveis (Punt d’Informació Juvenil, Casal de Joves, Espai Jove), com per un clar desequilibri territorial. És per aquest motiu que es va elaborar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB) 2008-2015 que recollia la distribució pel territori  dels equipaments que es realitzarien, la ubicació d’aquests i de quina tipologia serien. El 2015 ha arribat i amb ell la fi del PEJB, havent executat només la meitat de les actuacions previstes (concretament el 56,36%).

És per aquest motiu que des del CJB creiem que s’ha de seguir lluitant per uns equipaments que cobreixen les necessitats del jovent de la ciutat i per un espai públic accessible per a tothom, que faciliti realitzar activitats als carrers i les places de Barcelona.

Per últim en aquest apartat hem volgut abordar el transport públic com un dret de la ciutadania de la ciutat: l’augment de les tarifes, la manca de transport en zones menys poblades o l’opacitat de la negociació del nou sistema T-Mobilitat, tenen (i tindran) un efecte clar en la mobilitat de la població barcelonina.

3. La cohesió social, lligam de la ciutadania 

En aquesta part de l’Informe parlem de la participació de la Joventut de la ciutat a tots els nivells; des de la pèrdua de representació dels i les estudiants amb l’entrada en vigor de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa) als centres educatius, fins a l’execució d’algunes accions contemplades a la Mesura de Govern pel Suport i el Foment de l’Associacionisme Educatiu aprovada el novembre de 2014.

Per poder tenir una ciutat de totes i per a totes les persones cal fer-ho amb perspectiva de gènere, LGBTI, antiracista i acollidora. Per aquest motiu en aquest apartat de l’informe fem un recull de totes les accions que hem dut a terme en tots aquests fronts que la ciutat encara té oberts.

4. La participació com a eina d’apoderament

Com ja hem comentat, l’any 2015 ha estat marcat per diverses cites electorals, la més rellevant de totes -també per a la ciutat de Barcelona-, les eleccions municipals. Aquestes han estat marcades per l’augment de la participació -quasi 8 punts més respecte a les del 2011-, i la irrupció de noves formacions polítiques. Des del CJB creiem que cal seguir fent campanyes per fomentar el vot jove així com la participació en molts altres àmbits del dia a dia dels i les joves.

Apostem per la participació i el foment de l’associacionisme juvenil i per això cal: un major reconeixement, major finançament i disposar de locals i espais propis per a poder dur a terme les activitats.

5. El punt de vista del territori: la realitat als districtes

Perquè Barcelona és una ciutat amb realitats diverses, calia una mirada de proximitat al territori, un espai on recollir l’estat de cada districte pel que fa a polítiques de joventut, espais, problemàtiques de les entitats, etc. L’últim capítol de l’Informe doncs, pretén acostar-se a la realitat dels Districtes a través de les reunions que des del CJB hem mantingut amb les Plataformes Territorials Juvenils o entitats de referència de cada territori i amb els Regidors i Regidores de cada Districte i el seu equip.

 

Amb aquest informe es pretén fer una radiografia de la situació dels i les joves de la nostra ciutat i mostrar les accions que hem fet des del Consell de la Joventut de Barcelona, per poder reivindicar les necessitats i inquietuds de la joventut i fer de Barcelona una ciutat millor on viure.

Submit a Comment