Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Escoles de formació: de l’associacionisme a la feina

Escoles de formació: de l’associacionisme a la feina

Autor: Raimon Goberna, Secretari General de l’Escola Lliure El Sol

Els darrers anys, una combinació de factors ha posat sobre la taula una vella dicotomia: quin és el pes que es dóna a la formació de treballadors i quin a la formació “associativa”? És un debat no exempt d’interessos, perquè les entitats de formació també es preocupen del seu compte de resultats i de la seva posició en el sector. Algunes, fins i tot, del seu domini.

La raó principal de la situació actual és la confluència d’una homogeneïtzació normativa de la formació de lleure, sota el paraigua d’un Reial Decret de l’any 2011. Aquesta estableix les condicions tècniques i materials per a la realització de la formació de monitor/a i director/a d‘activitats de lleure infantil i juvenil. La progressiva adaptació normativa arran d’aquest decret, ha posat en peu d’alerta a tot el sector (professional i associatiu), perquè de la seva interpretació se’n deriven algunes condicions tècniques i de les titulacions que generen alguns problemes importants.

La pitjor de les conseqüències possibles és el fet perjudicial, al meu entendre, per al jovent associat: l’eliminació del reconeixement per a poder treballar de la titulació de lleure a l’abast de l’associacionisme. És a dir, la possibilitat de que una persona que es dediqui a l’associacionisme educatiu voluntari pugui treballar o no, amb el títol obtingut en la formació de monitor/a o director/a.

Per què és millor un sol títol, si la formació tendeix a diferenciar-se, per exemple, en el marc del Pla de Formació? D’una banda, l’associacionisme educatiu és un camp associatiu amb un alt nivell de formació dels seus voluntaris. Per a aquests, la possibilitat de treballar amb la titulació obtinguda, és un bon al·licient.

Un segon dubte podria ser: l’especificitat de la formació associativa va en contra de poder treballar amb qualitat? El meu parer és que no, perquè una de les virtuts de les persones que formen part de l’associacionisme educatiu, és la seva constant preocupació per com eduquen. A més, la qualitat de la formació associativa és molt alta: en el marc de l’escola els cursos estan clarament diferenciats, d’una banda hi ha el Pla de Formació del MLP i de l’altra els cursos que fem arreu. I les valoracions són molt bones, en ambdós casos.

Un projecte en moviment

Quan l’any 1992 va néixer l’Escola El Sol, aquesta va titular catorze monitors i tretze directors d’activitats en el temps lliure infantil i juvenil. Al cap de dos anys, la suma de títols era de 225, una xifra que més o menys es va mantenir durant vuit anys. Des del 2003 i fins ara, la xifra ha anat augmentant fins vora els 700 títols emesos a l’any.

És clar que a l’inici d’un camí no hi ha escrit el seu destí. El projecte de l’Escola, que clarament naixia amb un origen de suport a l’associacionisme, també ho feia amb voluntat de donar suport a aquells ajuntaments i entitats que requerissin formació dins de l’àmbit de l’associacionisme, l’educació i la laïcitat. L’Escola, com moltes altres escoles, no es tancaven portes.

Actualment a Catalunya, hi ha una trentena d’escoles d’educació en el temps lliure. I un bon grapat d’escoles més vinculades a l’associacionisme, al cooperativisme, a l’educació, a les entitats socials. Cada escola té un origen i cadascuna ha fet el seu propi camí, donant resposta a les demandes que considerava segons els objectius propis.

Caldrà, doncs, seguir treballant braç a braç entre les escoles i els moviments, per tal de garantir que la formació associativa no quedi arraconada. De ben segur que ens en sortirem, alhora que seguim treballant per a poder donar més i millor formació.

Submit a Comment