Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Anàlisi crítica de la nova normativa de formació en el lleure

Anàlisi crítica de la nova normativa de formació en el lleure

Autor: Raimon Goberna, Secretari General de l’Escola Lliure el Sol / raimongoberna.blogspot.com.es

Aquest 1 d’octubre ha entrat en vigor la nova normativa de formació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. Una normativa que suposa un canvi substancial respecte al marc actual, que va ser definit l’any 1995 per la Generalitat de Catalunya. Pots conèixer la normativa antiga i nova, aquí.

La normativa de formació d’activitats d’educació en el lleure s’ha mantingut intacta des de pràcticament els seus inicis, havent assolit nivell d’aplicabilitat notable: s’han titulat més de 100.000 monitors d’activitats, s’han resolt els dubtes normatius en el marc de la comissió d’escoles d’educació en el lleure i en general, no hi ha hagut disfuncions importants. 

Ha estat una normativa que tenia algunes virtuts. D’entrada, incloïa un volum d’hores lectives assumible i proporcionat: 100h lectives el curs de monitor/a, i 100+70h lectives el de director/a. També incorporava el desenvolupament de memòria i projecte en les formacions, la garantia de certa experiència o formació per a fer el curs de director/a o fins i tot, la flexibilitat d’una normativa no massa exhaustiva, que es resolia efectivament en la coordinació del sector amb la Direcció General de Joventut.

Entre els problemes que donava l’anterior normativa, podríem citar d’entrada la manca d’homogeneïtat en la definició de la formació a nivell de l’estat i a nivell europeu, tant a nivell de continguts com de volum d’hores. També hi havia petites indefinicions que generaven interpretacions respecte als continguts bàsics i aprofundiment dels cursos de director/a.

Així, la nova normativa neix amb el repte d’homogeneïtzar la formació a nivell estatal seguint la normativa publicada al BOE el 2011, que és l’origen del canvi. Es busca el mateix a nivell europeu però ara per ara no ho tenim gens clar. És aquí on es defineix la formació per mòduls, que permet la comptabilització de la oferta formativa a través dels certificats de professionalitat i és homologable i coherent amb el marc global de la Formació Professional.

Però la qüestió és: aquesta nova normativa, compleix amb les expectatives creades? Millora la qualitat de la formació? Facilita la integració amb l’associacionisme? I a l’hora de treballar? Doncs en part millora i en part no.

En primer lloc, la formació és modular, un curs de monitor/a té tres mòduls lectius més un de pràctic i un de director/a, quatre (dos si es té el títol de monitor/a) més un de pràctic. Un alumne podrà fer un mòdul en una escola i un altre mòdul en una altra, o podrà fer un mòdul i res més. Això desestructura la formació i impedeix fer una tutoria i acompanyament a l’alumne, en cas que no faci tots els mòduls d’un “curs” seguits. Aquest aspecte és clau, tot i que d’entrada no sembla que hi hagi cap escola que ofereixi els mòduls per separat.

Una altra disfunció es produeix quan el Departament de Treball dona subvencions per a la formació ocupacional, destinades a garantir la inserció laboral de persones que estan excloses del mercat de treball. Aquestes subvencions no es donen per cursos, sinó per mòduls. En conseqüència, hi pot haver persones a qui es subvencionarà la realització d’un mòdul, però no tindrà el títol de monitor/a o director/a. Per tant no millorarà la seva ocupabilitat. Aquest marc és compatible amb el cofinançament de les administracions locals, per a subvencionar la totalitat de l’acció. En entitats privades no hi ha cap garantia.

Respecte el nombre d’hores de la formació, hi ha un augment generalitzat d’hores però s’admet que part d’aquestes siguin semi-presencials. El curs de monitor/a ha quedat en 150 hores lectives, de les que 50 són no presencials i inclouen la realització de la memòria. A més hi ha les pràctiques, que no han canviat massa. En conjunt, ha significat augments de les tarifes d’un 10% a un 20%, depenent de l’escola.

La formació de director/a si ja es té el títol de monitor/a consta de 200h lectives, de les que 66 són no-presencials amb la memòria. Les pràctiques duren 120h. Si ho comparem amb un postgrau que pot ser de 300 hores lectives, veiem que el volum d’hores és clarament excessiu. El cost també ha augmentat d’un 10 a un 20%, segons les escoles. A més, ara hi ha una modalitat del curs de director/a, adreçada a alumnes que no tenen el curs de monitor/a, que dura 410 hores!.

El curs de director/a admet menys convalidacions que abans, perquè ja no es convaliden ni requereixen els monogràfics d’aprofundiment, en aquest sentit s’ha millorat.

En el nivell de l’acreditació de la formació, s’han establert uns terminis de temps per a finalitzar el procés formatiu, abans els terminis eren de nº de convocatòries. No està clar que aquesta estratègia garanteixi l’èxit dels alumnes d’aquesta formació, però potser s’entén millor.

Hi ha dos aspectes més a tenir en compte. Un és el reconeixement de les titulacions antigues. Es reconeixeran els títols (qualificació) però no els certificats de professionalitat. A efectes pràctics però, els títols antics seran plenament vigents.

L’altre aspecte és la incorporació de nous actors en aquest sector. Ja fa anys que no estava tancat a les escoles de lleure vinculades als moviments educatius, com es diu sovint, perquè la Direcció General de Joventut havia obert el cercle progressivament, però ara s’hi incorporaran alguns grans operadors de la formació. No és valorable si això representa una millora o empitjorament de la qualitat, perquè tampoc hi ha indicadors de la realitat actual, però en cap cas sembla que hagi de millorar.

Submit a Comment