Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Planificant la formació

Planificant la formació

Autor: Pau Fuentes, membre de l’Equip de Direcció d’Esplais Catalans i Director del programa de formació Marta Mata de l’Escola lliure el Sol.

“Per educar, ens eduquem” és un eslògan, utilitzat de forma recorrent per l’Escola Lliure el Sol, que situa la formació com a un element important i imprescindible per a qualsevol agent que pretengui ser educatiu.

La tasca pedagògica que amb un alt nivell de compromís i responsabilitat realitzen els monitors i monitores voluntaris dels esplais requereix d’un mínim de formació. Tot i que sovint la formació és un requisit legal, alhora resulta comprensible i evident, doncs la tasca a desenvolupar no és senzilla.

La formació s’ha de concebre per donar resposta a unes necessitats, més o menys concretes, que individuals o col·lectives, sempre aniran lligades amb la missió i la visió del projecte, i així permetre desenvolupar processos de millora continuada. Ara bé, no tot si val. No tot és formació i no tota formació, per bona que sigui, és útil per als seus participants.

Les necessitats formatives que té el monitor quan acaba d’arribar a l’esplai són, o haurien de ser, diferents a les que té una persona que ja porta uns quants anys participant del projecte educatiu. Cal ser conscients d’això i orientar la formació de cada monitor d’acord amb la seva etapa. Així mateix, no és el mateix, ni respon als mateixos objectius, una formació dirigida per una persona experta en algun tema, que una formació dirigida pels propis participants.

En aquest sentit resulta del tot imprescindible planificar la formació, ja que és la única manera de donar una resposta ordenada i òptima a les necessitats formatives de l’organització.

A Esplais Catalans, des de fa un parell d’anys, estem liderant conjuntament amb l’Escola Lliure el Sol el programa de formació Marta Mata, que neix amb l’objectiu de sistematitzar la formació que reben els monitors i monitores, repensar metodologies i adequar-la a la realitat i necessitats dels esplais.

El programa Marta Mata contempla tres etapes en la formació dels monitors i monitores: l’Acollida, on hi podem trobar el Curs d’Iniciació al Monitoratge (CIM); el Creixement, on hi ubiquem el Curs de Monitors i Monitores; i l’Èxit, on hi ubiquem el Curs de Directors i Directores. Així mateix, dins de cada etapa també es tenen en compte altres sessions formatives, on l’alumne hi haurà de participar si vol superar-la, com per exemple els monogràfics, les vesprades, les formacions de les trobades de monitors i monitores, les càpsules formatives, els Training Courses o la mateixa formació interna que els propis esplais duent a terme.

Tot i que des d’Esplac s’ofereixi una planificació de la formació mitjançant el programa Marta Mata, és molt important que cada esplai la complementi amb una planificació pròpia i interna.

La planificació de la formació ens ha de permetre, en primer lloc, detectar les necessitats formatives de l’equip de monitors i monitores, des d’un punt de vista individual però també com a col·lectiu. En segon lloc, un cop detectades les necessitats, caldrà decidir quina és la formació requerida, calendaritzar-la i també decidir, entre d’altres coses, si ho cobrim amb formació interna (realitzada pels mateixos membres de l’organització) o si la contractem a fora, per exemple a una escola de formació. La planificació també ens ha de servir per pressupostar, si s’escau, la quantitat de recursos econòmics que hi volem invertir com a entitat, per exemple tot subvencionant en part, o totalment, els cursos de monis i dires. Tot això configurarà la política de formació de l’entitat, qüestió important i que sovint té un paper fonamental en la definició de la qualitat del projecte educatiu que l’esplai ofereix.

En definitiva, no podem deixar la formació en mans del destí, cal planificar-la i per a fer-ho, què millor que responsabilitzar a algú, o a alguna comissió, perquè vetlli per una bona formació en les nostres entitats. En paraules d’Anselm Clavè, “Instruïu-vos i sereu lliures!”.

Submit a Comment