Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Fem xarxes pels drets de les dones

Fem xarxes pels drets de les dones

Autora: Lourdes Muñoz, presidenta de Dones en Xarxa (@lourdesmunoz)

Internet suposa una oportunitat per a les dones. La xarxa de xarxes és un espai idoni per a l’empoderament de les dones i per la promoció del feminisme. Aquesta sempre ha estat la visió de dones en xarxa i per aquesta raó el nostre propòsit és promoure l’ús de les xarxes entre les dones.

Però, com és possible que creiem en la xarxa com un espai d’oportunitats per a les dones si a la vegada denunciem la bretxa digital de gènere? Certament, la bretxa digital de gènere persisteix, actualment es situa en 6,5 punt, si ens fixem en les persones que accedeixen a internet cada setmana, 69,1% d’homes i 62,6% dones. A més les diferencies s’accentuen en els usos avançats d’internet, és l’anomenada segona bretxa digital de gènere.

Evidentment calen accions per eliminar la bretxa de gènere, que en el cas de les dones no només han d’orientar-se a utilitzar internet, sinó que han d’incorporar la perspectiva de gènere i promoure a les dones com a creadores de continguts i de tecnologia. Per tant, les dones com a subjectes actius de la xarxa.

Internet, i especialment internet de la web 2.0, és un espai d’empoderament de les dones, un espai d’oportunitat, ja que la web 2.0 ha democratitzat la possibilitat de qualsevol persona a publicar i difondre continguts. El fet que qualsevol persona independentment dels seus recursos i contactes, pugui generar un contingut (bloc,vídeo, imatge…) democratitza la capacitat de difusió de pensament. Aquesta és una oportunitat potencial per a tot els col·lectius que històricament han estat silenciats, i les dones han estat invisibilitzades i silenciades a l’espai públic al llarg de la història.

Les dones hem d’incloure les nostres opinions a internet. Si les nostres opinions no hi són, google no les trobarà. Ara no necessitem per accedir a un espai l’aprovació d’un director d’un mitjà de comunicació per a publicar els nostres articles o difondre els nostres vídeos o publicar les nostres imatges. Les dones hem de ser actives publicant les nostres idees, continguts i projectes a internet.

Internet suposa una oportunitat individual per a cada dona, i una oportunitat col·lectiva pel feminisme, per a teixir xarxes de dones per a defensar els nostres drets. Una de les primeres experiències en què convergeixen TIC’S i moviments de dones es produeix al voltant de la IV Conferència Mundial de les Dones, Pequín 1995. Es van formar a dones d’ONG de diversos països, per poder seguir en línia l’evolució de la conferència i opinar sense estar presents. Aquesta experiència va permetre la participació de milers de dones que no podien viatjar fins a Pequín.

La marxa 2000 de les dones, va ser un bon exemple d’acció global, fonamentada en el concepte xarxa de xarxes de dones coordinades a través d’internet amb l’objectiu de denunciar la violència de gènere i la pobresa que pateixen les dones. A nivell espanyol tenim exemples com “Mujeres en red” i la “Red feminista” que va impulsar l’aprovació de llei contra la violència de gènere entorn al l’any 2000.

Tenim experiències recents, com el “tren de la libertad”, mobilització feminista amb l’objectiu de demanar la retirada de la llei que pretén limitar la llibertat de les dones per a avortar. Aquesta iniciativa és un dels millors exemples de mobilització entorn a una causa concreta barrejant l’ús de les xarxes socials i els grups de dones organitzats. I també, de la força de les dones unides per defensar els nostre drets. El moviment ha estat plural, dones de tots els feminismes, de partits, de sindicats, de grups de dones i de les dones més alternatives, s’han sumat al tren de la llibertat. Va ser a través de les xarxes socials, on les dones de diferents punts de l’Estat van decidir emular i acompanyar l’iniciativa d’un grup de dones feministes d’Astúries, les comadres.

Les potencialitats d’internet per avançar en igualtat les podem transformar en realitat, fent un ús intensiu de les xarxes amb aquesta finalitat. La tasca de la promoció de la igualtat no ha de ser un objectiu únic de les entitats feministes, sinó de totes les entitats que tenen com a finalitat una societat més justa i democràtica. Les entitats que teníem en comú l’objectiu de la igualtat hem d’incorporar a les nostres agendes accions utilitzant les xarxes a favor de la igualtat de drets de les dones, com són: accions destinades a donar visibilitat a les dones, promoure a les dones com a creadores de continguts, publicar o difondre opinions feministes i per tant, a favor dels drets de les dones, i també crear i promocionar accions o continguts en pro de la igualtat.

Podem transformar les oportunitats potencials d’internet en més empoderament de dones concretes i de les dones en conjunt, si participem de forma activa a les xarxes. Fent xarxes a favor de la igualtat de drets de les dones.

Submit a Comment